$left
$middle

"Vi kan vara en del av en dialog om Malmös framtid"

Maureen McKelvey är professor i industriell ekonomi och chef för avdelningen för Innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Här ger hon sina tankar om utveckling av Malmös näringslivsklimat, Malmö som "a livable city" och att Malmöbor bör vara delaktiga i olika delar av samhället.

sv
sv