$left
$middle

Årets miljöinsats-vinnarna samlade i en trappa. Foto: Adam Hallberg

Förskoleförvaltningen och Sysav prisades på Miljölägesdagen

Prisades för sitt arbete med minskade växthusgasutsläpp samt podden Avfallspodden.

Den årliga konferensen Miljölägesdagen, som arrangeras av miljöförvaltningen hölls den 16 mars på Studio i Malmö. En av huvudpunkterna för dagen är utdelningen av priset Årets miljöinsats.

Precis som föregående år fick två vinnare dela på priset – förskoleförvaltningen och Sysav

Förskoleförvaltningen prisades för sitt sätt att minska sina växthusgasutsläpp kopplat till mat. Juryns motivering löd:

Genom minskning av matsvinn, mer växtbaserade menyer och ett nätverk mellan kockar i Malmö stads förskolor har Förskoleförvaltningen konsekvent lyckats minska sina växthusgasutsläpp kopplat till mat sedan 2017. Förutom de klimatmässiga vinsterna ligger det här i linje med förskolans läroplan där hållbar utveckling, hälsa och väbefinnande är en del av förskolans uppdrag.

Sysav prisades för sitt arbete med podcasten "Avfallspodden – en riktigt sopig podd" och juryns motivering löd:

Genom den kunskapshöjande podden ”Avfallet – En riktigt sopig podd” lyckas Sysav göra frågan om avfall inspirerande och spännande. Med starka infallsvinklar och intressanta gäster sätter Sysav vår konsumtion och livsstil i en tankeväckande kontext.

Miljöredovisningen

Miljölägesdagens andra stora punkt är miljöredovisningen. Här redovisas Malmö stads miljöarbete från föregående år utifrån rapporten Miljöredovisningen 2022 som utförs i enlighet med Miljöprogram för Malmö stad 2021 – 2030.

Här presenterades indikatorer och goda exempel uifrån miljöprogrammets tre målområden; ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, ett Malmö med god livsmiljö, och ett Malmö med rik och frisk natur.

sv
sv