$left
$middle

Projektledaren på Thaiwise, Panadda Changmanee, när hon talade vid invigningen. Foto: Daniel Pedley.

Thaimassagebranschen stärks

Med gemensamma krafttag ger Malmö stad och organisationen Hela människan i Malmö stöd för att stärka thaimassagebranschen i Malmö och i Norden. I söndags invigdes Nuad thai Nordic training and certification center i Malmö.

I söndags, den 12 mars, lanserades Nuad thai Nordic training and certification center på Mobilia i Malmö. Vid invigningen och en efterföljande workshop deltog bland annat representanter från de thailändska ambassaderna i Sverige, Norge, Danmark och Finland som hört om Malmö stads arbete och ville utbyta erfarenheter.

Centret fungerar som en mötesplats för kvinnor som är verksamma i thaimassagebranschen, med kontor och lokaler för utbildning. I lokalerna finns även två certifierade thaimassagesalonger som är öppna för kunder.

- Behovet av att ha en gemensam modell för att kvalitetssäkra Nuad thai har funnits länge. Thaimassagebranschen har till viss del varit utpekad eftersom det finns missförhållanden som bland många oseriösa verksamheter. Medial uppmärksamhet har belyst problemen i branschen, senast genom Sveriges televisions ”Uppdrag granskning” där svåra missförhållanden i Norges och Sveriges thaimassageindustri kom fram. Certifieringen av branschen ska fokusera på möjligheterna, på Nuad thais kulturella värde och på den drivkraft och styrka som finns hos kvinnorna som driver seriösa verksamheter, säger Panadda Changmanee, projektledare på Thaiwise.

Kraftsamlingen att stärka thaimassagebranschen fokuserar på att driva på så att thaimassageverksamheter får bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och hållbara förutsättningar för att bedriva rättvisa och seriösa verksamheter inom traditionell thai-massage, Nuad thai. Syftet med att Malmö stad ger sitt stöd i detta har varit för att åstadkomma en hållbar förändring inom massagebranschen i Malmö men nu har även andra städer och länder börjat visa intresse för initiativet.

Certifiering av thaimassagesalonger

Malmö stad och Hela människan i Malmö har sedan 2019 samarbetat för att lyfta thaimassagebranschen i Malmö och för att stärka de thailändska kvinnorna som verkar inom den. Exploatering av arbetskraft samt oseriösa aktörer har skapat osund konkurrens i branschen och att vara en seriös verksamhetsutövare kräver ett stöd både från samhället och från kunder.

Certifieringen är ett verktyg för att synliggöra seriösa aktörer i branschen och för att belysa problematiken som finns inom den. Det krävs gemensamma krafttag från myndigheter, konsumenter och civilsamhälle för att uppnå en hållbar förändring i branschen.

I dagsläget finns nio certifierade salonger i Malmö som är medlemmar i certifieringsprojektet och som uppfyller kriterierna för massageteknik, kvalitet, affärsmässighet och etisk standard.

Så nästa gång du ska på thaimassage, håll utkik efter denna dekal:

Certifieringsdekal
sv
sv