$left
$middle

Nu och fram till den 15 september får hundar inte vara med på Malmös stränder med undantag av hundrastplatserna. Fotografi av konstverket "Farväl till de sju haven" på hundrastplatsen på Ribersbporgsstranden.

Det våras för Malmös hundägare

Det finns en del att tänka på som hundägare i Malmö nu när det är vår.
Nu får inga hundar vara på våra stränder, där gäller totalt hundförbud. Från den 15 mars till den 15 september så får hundar överhuvudtaget inte vara på Malmös stränder, bryggor, gräsmattorna i strandområdet eller bada. Det gäller även hundar i koppel.

Undantag från hundförbudet på stränderna är inom de hundrastplatser som finns på stränderna. Till exempel så har Ribersborgsstranden Malmös största hundrastplats där det även finns hundbadplats.

Ska du åka och bada så lämna hunden hemma och inte i bilen. Bilens temperatur stiger snabbt i solen och kan uppnå så höga temperaturer att hunden kan dö.

Hundar i våra naturområden

I våra naturreservat, Bunkeflo strandängar och på Klagshamns-udden, och i flera av natur- och rekreationsområdena, Bulltofta, Käglinge och Husie mosse, gäller koppeltvång året om. I naturreservatet Limhamns kalkbrott är det hundförbud hela året. I övriga rekreationsområden och i parker är det koppeltvång under perioden15 mars-15 september. Under den perioden har många vilda djur ungar som hundar kan skada eller störa.

Undantag från koppeltvånget gäller om det finns en hundrast- plats på området, då får hunden vara lös där.

Koppel- och upptagningstvång

I Malmös centrala delar gäller koppeltvång året om. Det är upptagningstvång på de flesta platser i Malmö. Därför finns det drygt 1 300 hundlatrinkärl runt om i staden.

Tänk också på att den som äger eller passar en hund har alltid ansvar för vad hunden gör och måste följa de regler som gäller för dig med hund.

sv
sv