$left
$middle

Så gick Söka skola 2023

Idag tisdag får alla som ska börja förskoleklass och de som har sökt ny skola till årskurs 7 besked om skolplacering. Deltagandet i Söka skola 2023 har varit högt och samtidigt får de allra flesta plats på någon av sina sökta skolor – 97 procent i förskoleklass och 95 procent i årskurs 7.

Totalt har 6 072 elever bjudits in till Söka skola 2023. Av de som ska börja förskoleklass har 92 procent antingen ansökt eller meddelat att de har en annan skolplats inför kommande läsår. 97 procent av de som lämnat in en ansökan får plats på någon av sina sökta skolor, vilket är högre än förra året.
Deltagandet är högt även bland de elever som går i årskurs 6 på en skola som saknar årskurs 7. Totalt 95 procent har ansökt eller meddelat att de har en annan skolplats inför kommande läsår. Av de som har lämnat in en ansökan får 95 procent plats på någon av sina sökta skolor.

– Vi har gjort många insatser för att vårdnadshavare och elever ska göra ett aktivt skolval och årets höga deltagande visar att vi återigen har lyckats. Att dessutom en så stor andel får plats på någon av sina önskade skolor visar att planeringen av platser ute på skolorna har matchat efterfrågan i hög utsträckning, säger Joel Valsten, enhetschef på skolplaceringsenheten.
Placeringsbeskeden kommer att publiceras i Mitt Skolvals e-tjänst under tisdagen den 28 mars.

Runt tre procent av de sökande till förskoleklass och fem procent av de sökande till årskurs 7 har inte fått plats på någon av sina önskade skolor. De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte mellan den 29 mars och 19 april via e-tjänsten Ansökan om skolbyte inom Malmö inför nästa termin.

sv
sv