$left
$middle

Zlatanstatyn är återställd

Zlatanstatyn är renoverad efter vandaliseringen. Tillgänglighet, säkerhet, sammanhang och flera stadsutvecklingsprojekt påverkar statyns framtida placering.

Under 2018 tog Malmö stad emot en donation av Svenska Fotbollsförbundet på en skulptur av Zlatan Ibrahimovic. Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, skulptören Peter Linde och MFF kom man fram till att stadionområdet var en bra plats då området kopplas till hans idrottsliga karriär och har många besökare. Den över tre meter höga statyn invigdes och avtäcktes på stadionområdet i Malmö i oktober 2019. Efter att Zlatan köpte in sig i Hammarby utsattes skulpturen för återkommande skadegörelser, till den grad att statyn välte och fick fraktas bort från platsen för reparation.

Under 2023 har skulptören Peter Linde renoverat och reparerat konstverket och statyn är nu helt återställd. Budgeten för reparationen har varit 350 000 kronor.

Statyns plats är ännu inte bestämt

Var statyn ska stå är ännu inte bestämt, men kommunstyrelsen har varit tydlig med att konstverket blir kvar i Malmö då det är en gåva från Svenska Fotbollsförbundet.

Flera faktorer behöver vägas in vid en placering. Skulpturen ska ses i ett sammanhang och vara tillgänglig för Malmöbor och besökare samtidigt som platsen ska vara säker för konstverket och för omgivningen, och omgivningen ska stödja skulpturens konstnärliga uttryck. I ett växande Malmö pågår flera omfattande stadsutvecklingsprojekt och det kan innebära att parker, gatumiljöer eller i områden i stort kan påverkas av om- och nybyggnationer. Det påverkar valet av placering på längre sikt. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför föreslagit att beslut om en eventuell placering skjuts på framtiden.

sv
sv