$left
$middle

En händelserik vecka med Malmö in the making väntar

Under vecka 21 hittar du Malmö in the making på flera evenemang runtom i staden. Ses vi på Southern Sweden Design Days, Business Arena Syd eller på nedslaget om konstens och kulturens plats i Malmö den 25 maj?

Malmö in the making ställer ut på Southern Sweden Design Days

I stadsbyggnadskontorets modellverkstad finns 3D-skrivare, 3D-skanner, laser-skärare och andra hjälpmedel för att producera fysiska modeller i olika utföranden och material. Modellerna används till allt från planering och samråd till markanvisningstävlingar och utställningar.

I montern på Southern Sweden Design Days visar Malmö in the making exempel på olika sorters modeller från planeringsprocessen och en och annan modell av byggnader som av olika anledningar inte blivit av. Tillsammans utforskar vi hur eventuella dissonanser kan vara en drivkraft för samtal, debatt och utveckling.

Tyke Tykesson från stadsbyggnadskontoret i Malmö stad är på plats torsdag, fredag och lördag kl. 14.45 för ett kort prat om modellerna.

Delar av stadens modellverkstad görs också mobil och besökare bjuds in att tillsammans med våra modellbyggare välja ut en favoritbyggnad från staden i skala 1:1500.

Nedslag 25 maj: Hur kan konstens och kulturens plats säkerställas i Malmö?

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

25 maj kl. 18.00 knyter vi an till designfestivalen Southern Sweden Design Days. Under nedslaget lyfter vi frågan om hur kan konstens och kulturens plats säkerställas i Malmö tillsammans med inbjudna gäster och beslutsfattare.

Tid och datum: 25 maj kl. 18.00
Plats: In-discourse, Södra Bulltoftavägen 51 G, 212 21 Malmö
För vem: Alla
Anmälan: Ja, anmäl dig via hemsidan.
Kostnad: Nej, ingen kostnad.

Var med och skapa Malmö på Business Arena Syd 25 maj

Torsdag 25 maj går branschmässan Business Arena Syd av stapeln på Clarion Hotel Malmö Live. Här samlas aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn för att utbyta kunskap och visioner kring framtidens samhälle och städer. Temat för Malmö stads deltagande i år är Malmö in the making.

Malmö stads monter på mässan är in the making. Framför en vit duk står Malmökonstnären Skinny Gonzales redo för att tolka besökarnas svar på frågan: vad vill du skapa i Rosengård och Nyhamnen? Under dagen skapar vi konstverket över det framtida Malmö tillsammans.

Tid och datum: 25 maj kl. 08.00-16.00
Plats: Clarion Hotel Malmö Live
För vem: Anmälda deltagare till mässan

Utställningsfotografier från Skinny Gonzales utställning

I Malmö stads monter på Business Arena Syd 25 maj på Clarion Hotel Malmö Live träffar du Malmökonstnären Skinny Gonzales. (Bilder: Skinny Gonzales)

sv
sv