$left
$middle

Välkommen till slutkonferens för Malmö Tillväxtkommission

Tillväxtkommissionens arbete går mot sitt slut. Inom kort presenteras förslagen och rekommendationerna till Malmös kommunstyrelse på hur stadens tillväxt kan öka hållbart och inkluderande. Vid slutkonferesen den 9 juni 2023 ges möjlighet att ta del av dessa och lyssna till fördjupningssamtal inom områdena som ryms i slutrapporten.

sv
sv