$left
$middle

Lisa Lundblad, kurator, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Psykisk hälsa på schemat ger positiva resultat

Tre av Malmös kommunala gymnasieskolor har sedan början av året inkluderat psykisk hälsa i undervisningen. Genom diskussioner och information om ämnet kan kunskapen främja psykisk hälsa tidigt i livet.

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Skolan är en viktig arena för att genomföra insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa hos eleverna. Psykiskt välbefinnande ökar även förutsättningarna för lärandet.

Kuratorer samordnar YAM

Lisa Lundblad är kurator på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och en av de som samordnar YAM-aktiviteter på kommunala gymnasieskolor i Malmö.

- Vi ser att många ungdomar i våra gymnasieskolor lider av psykisk ohälsa och att vi måste möta detta, på såväl individ- som gruppnivå, för att kunna göra insatser som når alla innan problem uppstår, säger Lisa Lundblad.

Lisa berättar att YAM är en metod med stark evidens och att det finns flera fördelar med att använda just skolans arena för att nå ut till många samtidigt.

- Studier visar att de kunskapshöjande insatserna är effektiva när de riktas till alla barn i en klass eller en skola. En annan styrka med YAM är att vi når en ung befolkning och kan främja psykisk hälsa tidigt i livet. Vi stärker den befintliga elevhälsan och möjliggör för fler elever att klara sina gymnasiestudier, säger Lisa.

Hantera känslor vid knepiga situationer

Programmet fokuserar på att förbättra elevernas kunskap om mental hälsa; men också på att främja diskussioner och utveckla ungdomarnas färdigheter att möta svårigheter som kan dyka upp i livet. Vid träffarna bearbetas känslor kopplade till olika situationer och dilemman, genom exempelvis rollspel och andra övningar som på olika sätt ska förstärka de skyddande faktorerna och minska riskfaktorer kopplat till psykisk ohälsa. En stor del av YAM handlar också om att sprida information om det stöd som finns.

Elevernas perspektiv i fokus

Lisa berättar att eleverna är engagerade och att merparten av de som är med i programmet – 90 % – menar att YAM är bra eller mycket bra; och lika många säger att de skulle rekommendera YAM till andra klasser.

I höst kommer YAM att spridas till ytterligare två skolor.

YAM
YAM (Youth Aware of Mental Health) är ett hälsofrämjande program, framtaget av Karolinska Institutet i Stockholm, som införts på kommunala gymnasieskolor i Malmö. Programmet syftar till att öka medvetenheten om psykisk hälsa bland ungdomar och främja förebyggande åtgärder för att minska risken för psykisk ohälsa.

YAM fokuserar på att förbättra elevernas kunskap om mental hälsa, öka deras förmåga att hantera stress och bemöta knepiga känslor och situationer som kan dyka upp i livet.

sv
sv