$left
$middle

Lamar, Ali, Eliza, Malek och Aldin är några av representanterna för Kryddgårdsskolans elevråd. Här tillsammans med förstelärare Christina Hultén

Elevrådet hjälpte till att rekrytera ny biträdande rektor

Demokrati är en viktig del av Kryddgårdsskolans värdegrund – eleverna ska känna att de har inflytande och får ta ansvar. När en biträdande rektor skulle anställas fick representanter från elevrådet vara med och intervjua kandidaterna.

Kryddgårdsskolan är en F-6-skola som ligger på Rosengård i Malmö. Det är fredag morgon och eleverna i Kryddgårdsskolans elevråd, som de kallar Rättighetsrådet, samlas runt ett bord i matsalen. I Rättighetsrådet sitter representanter för skolans klasser från årskurs 3 till årskurs 6. Fastän skoldagen precis har startat märks ingen trötthet – idéerna är många och engagemanget stort.

Eleverna berättar gärna om hur de är med och förbättrar sin skolvardag. Ett exempel sticker ut: När en ny biträdande rektor skulle anställas på skolan fick några ur elevrådet vara med och intervjua kandidaterna.

– Det var lite pirrigt först. Vi ställde frågor om varför de sökte jobbet och varför de ville jobba på just vår skola, berättar Aldin som går i årskurs 6.
Efter intervjuerna fick eleverna rösta om vem de ville rekommendera för jobbet.

Lamar, som går i årskurs 4, har fler exempel på hur elevrådet har fått igenom sina klasskamraters idéer.

– Vi har till exempel ordnat pyjamasparty, då fick man mysa runt i pyjamas med ett gosedjur i skolan en hel dag. Och så har vi sett till att vi har fått en roligare skolgård, berättar hon.

För Lamar är det tydligt varför det är viktigt att vara med i elevrådet.

– Jag ville var med för att jag vill att alla elevers röster ska höras, att alla ska få en chans att vara med och bestämma, säger hon.

Christina Hultén, förstelärare på skolan, är mötesledare och lotsar eleverna genom rådet. Hon går igenom dagens mötespunkter, de frågor som eleverna har tagit med sig från klassråden i sina respektive klasser. När det har kommit överens om hur de ska gå vidare i en fråga ser Christina till att någon elev tar på sig det som behöver göras tills de träffas nästa gång.

– Min roll är att dokumentera, vara samtalsledare och inspirera till stordåd. Just nu består rådet av ett flertal aktiva och engagerade elever som tar sin roll och röst på fullt allvar, säger Christina Hultén.

Så jobbar Kryddgårdsskolan med elevdemokrati

Christina Hultén är förstelärare på Kryddgårdsskolan och ansvarar tillsammans med en kollega, Sara Otthén, för skolans elevråd.

Hur får man till ett fungerande elevråd för elever på en F-6-skola?

– För att rådet ska fungera måste de vuxna på skolan förstå vikten av elevinflytande och elevdemokrati. Det måste också finnas en tydlig koppling mellan klassråd, elevråd och skolledning/lärare.

Hur har ni organiserat arbetet med elevdemokrati?

– Första veckan genomför vi rättighetsbaserade övningar i alla klasser som syftar till att få elever mer medvetna om vad demokrati och inflytande innebär. Veckan efter det är det klassråd. Sedan är det dags för rättighetsrådet, där vi tar upp frågor som har lyfts på klassråden veckan innan.

Vad är det viktigaste för att eleverna ska få inflytande, att deras idéer ska kunna bli verklighet?

– Att det finns mottagare som lyssnar på dem och som visar ett genuint intresse för deras frågor och idéer. Detta gäller alla som arbetar på skola: Ge eleverna en möjlighet att vara med och påverka sin skolgång. Det gäller skolmiljö, arbetsmiljö, studier och så vidare.

sv
sv