$left
$middle

Fortsatt torrt i Malmö - var försiktig när du grillar

Var mycket försiktig om du vill grilla eller elda och använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningsställda grillplatser.

Det är just nu väldigt torrt i mark och skog. Var mycket försiktig om du väljer att göra upp en eld.

Om du ändå vill grilla eller elda, använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Karta över fasta grillplatser i Malmö kommun

Mer information om brandrisken i Malmö

Brandriskprognoser för Räddningstjänsten Syds medlemskommuner uppdateras minst en gång i veckan under perioden 4 maj – 30 september. Håll dig uppdaterad om hur brandrisken förändras och eventuellt eldningsförbud i din kommun.

Här kan du läsa om brandrisken från Räddningstjänst Syd.


sv
sv