$left
$middle

Foto: Sanna Dolck Wall

Rekordhög gymnasiebehörighet bland Malmös niondeklassare

Nu har alla som gått ut nionde klass i Malmös grundskolor fått sina slutbetyg. Drygt 82 procent är behöriga till gymnasiet. Det är den högst uppmätta gymnasiebehörigheten på 2000-talet.

– Trenden över flera års tid är att behörigheten har stigit. Vi har sedan starten av förvaltningen 2013 arbetat långsiktigt och strategiskt med att höja elevernas resultat och det känns såklart fantastiskt att vi i år når en toppnotering, säger Peter Lindberg, grundskoledirektör i Malmö stad.

Andelen behöriga elever till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat från 79,5 procent vårterminen 2022 till 82,4 vårterminen 2023. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 ligger marginellt högre i år: 228,7 jämfört med 228,6 förra året.

Av de ämnen som krävs för att bli behörig till gymnasiet är det svenska som andraspråk och matematik där störst andel elever inte når godkänt. I båda dessa ämnen går dock utvecklingen åt rätt håll och en större andel är godkända än förra året. Grundskoleförvaltningen har ringat in just svenska som andraspråk och matematik som områden där långsiktiga satsningar behövs för att höja resultatet – ett arbete som redan är igång.

Betygsstatistiken är preliminär och resultatet kan komma att öka något när sluträkningen är klar. Även lovskolan kommer att påverka resultatet. Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

sv
sv