$left
$middle

Alla Malmös odlingslotter är besiktigade i sommar

Under sommaren har vi haft möjligheten att besiktiga samtliga odlingslotter, cirka 1800. Därefter är det en del av er odlare som fått hem ett besiktningsprotokoll med post.

I brevet fanns det felaktiga information om att vi kommer att åtgärda anmärkningarna på odlarens bekostnad om inte det har åtgärdats i tid.

Så är inte fallet utan en felaktig mening i brevmallen vi har använt. Det är odlarens eget ansvar att åtgärda anmärkningarna. Vi gör en ombesiktning och är inte anmärkningarna åtgärdade då finns en risk att avtalet sägs upp beroende på antalet anmärkningar eller graden av misskötsel.

Vi vill djupt beklaga att det gått ut felaktig information, vi har sedan detta upptäcktes strukit denna text i besiktningsprotokollet.

sv
sv