$left
$middle

Dags för polisens årliga trygghetsmätning i Malmö

Upplever Malmöborna några problem där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Det är bland annat detta som polisen och Malmö stad undersöker i den årliga lokala trygghetsmätningen.

I dagarna får 7 500 Malmöbor mellan 16 och 85 år ett brev från polisen och Malmö stad. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Svara digitalt eller på papper, och på olika språk

Man kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Undersökningen görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. Läs mer på polisen.se/trygghetSyd2023

sv
sv