$left
$middle

Utforska Malmö in the making genom 100 unika programpunkter

Nu presenteras det publika programmet för Malmö in the making. Under hela september välkomnas Malmöborna till en månad fylld med upptäckter och roliga aktiviteter. Malmö stads satsning tar sin form med 100 programpunkter som spänner över allt från konstnärliga utställningar till guidade stadsvandringar, filmvisning och quiz.

Under 2023 utforskar satsningen Malmö in the making stadens rum, arkitektur och kultur i samband med att Köpenhamn firar sin UNESCO-utnämning till World Capital of Architecture. Det publika programmet är en av delarna i satsningen och genomförs tillsammans med ett brett urval av verksamheter som är aktiva inom Malmös arkitektur-, konst- och kulturvärld.

– Tillsammans med en mängd olika organisationer och individer från hela staden har Malmö in the making satt ihop ett fullspäckat program där Malmöborna får möjligheten att utforska frågor om stadens rum, arkitektur och kultur på ett sätt som passar dem, oavsett om det är genom en skissworkshop, en installation, en löprunda eller något helt annat, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Malmöbaserade aktörer inom arkitektur, konst och kultur sätter agendan

Innehållet i programmet arrangeras av Malmöbaserade aktörer inom arkitektur, konst och kultur. Arrangörerna har själva tagit fram sina programpunkter med fokus på de perspektiv de vill lyfta kopplat till Malmö in the making. Innehållet i programmet är brett och programpunkterna består av alltifrån utställningar, installationer och stadsvandringar till queerbastu, lekgata och workshop i diktskrivande.

– Det ska bli väldigt spännande att få ta del av de evenemang och aktiviteter som Malmös aktörer valt att bjuda in Malmöborna till. Nu gäller det för oss som förtroendevalda att lyssna och ta med insikterna i vårt arbete i Malmö, säger Janne Grönholm (MP), ordförande i kulturnämnden.

100 programpunkter där Malmöborna kan utforska sin stad

Under våren lanserades ett Open Call där olika arrangörer bjöds in att anmäla intresse för att delta med en programpunkt. Det resulterade i hela 187 intresseanmälningar. Dessa har nu blivit till ett program med omkring 100 programpunkter, som förhoppningsvis blir ett forum där Malmöborna kan utforska och diskutera sin stad.

– Malmö in the making handlar om att engagera fler Malmöbor i stadens utveckling. Genom aktiviteterna i det publika programmet hoppas vi att vi kan väcka intresse och engagemang för vår gemensamma stad hos fler Malmöbor, säger Andréas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Programpunkterna är öppna för alla som är intresserade och kostar ingenting att besöka.

Exempel på programpunkter

Illustration med texten: Gatulabba LEKGATA, stopp lek pågår

Bild: Gatulabba på Växtvärket

Lekgata

“Malmös barn, kom och ta över gatan! Under en dag förvandlas en vanlig gata på Möllan till en magisk Lekgata, där lek och skoj tar över. Istället för att vara fylld av bilar blir den nu en lekfull plats för barnen att utforska.”

Arrangeras av Växtvärket.

Tid: 16 september, kl. 12.00–17.00
Plats: Ängelholmsgatan 8-10

Kartbild med utmarkerad runda i Nyhamnen.

Bild: Kanozi arkitekter

NYHAMNEN SKETCHERS

“Genom att teckna kommer vi närmre platsen, får en djupare förståelse och upptäcker nya saker, särskilt spännande att göra det tillsammans och i en stadsdel som är under utveckling.”

Arrangeras av Kanozi arkitekter.

Tid: 14 september kl. 17.00–19.00
Plats: Samling utanför Glasvasen vid Centralstationen (Rälsplatsen 1)

Leende person med solglasögon framför mörkblå bakgrund med stadsmotiv.

Bild: Quizmaster Dallas

Quizmaster Dallas på Rosengårdsbiblioteket - Quizdags på en otippad quizplats

“Ta del av staden - gå på quiz i ett bibliotek! Ett sätt för att skapa minnen på offentliga platser är att göra något oförutsett på den. Genom att gå på quiz inne på Rosengårdsbiblioteket får besökaren möjlighet att känna en ny sorts samhörighet med lokalen.”

Arrangeras av Quizmaster Dallas. Rosengårdsbiblioteket och Malmö stad är medarrangörer.

Tid: 19 september kl. 18.00
Plats: Rosengårdsbiblioteket

Text ovanpå bild med trämaterial. Texten lyder Built Design Pavillion

Bild: Kjellander Sjöberg

Rosengårdspaviljongen

“Kjellander Sjöberg, Rosengårds Fastigheter och Södra bygger tillsammans med Peab-skolan en paviljong för möten och aktiviteter på Örtagården i Rosengård. Paviljongens gestaltning utvecklas i workshopform och både designarbete och byggnation kommer ske under Malmö in the making. Den färdiga paviljongen kommer att användas som scen och forum för en serie publika samtal och think tanks som arrangeras av Kjellander Sjöberg.”

Arrangeras av Kjellander Sjöberg. Södra skogsägarna och Rosengård Fastigheter är medarrangörer.

Tid: 1–30 september
Plats: Bennets väg 13

Om Malmö in the making

2023 är Malmö stad officiell samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making är en del av Köpenhamns program och Malmös satsning under året för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Malmö in the making består av tre delar, varav det publika programmet utgör en av delarna. Därutöver arrangeras också en serie nedslag med samtal om framtidens livsmiljöer, och utlysningen Power of Places där team Layered och team KoRP valts ut för att arbeta platsspecifikt och utforskande med lokala resurser i Nyhamnen respektive Rosengård.

sv
sv