$left
$middle

Foto på en person iklädd en röd tröja med texten "Ledare" på ryggen. I bakgrunden syns lekande barn.

Lyckad sommar för Aktiv Fritid – nu är siktet inställt på hösten

Det blev ett fartfyllt sommarlov på Sofielundsskolan och Stenkulaskolan. Mellan 12 juni och 4 augusti bjöd satsningen Aktiv Fritid på flera kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan 10–16 år. Det EU-finansierade projektet syftar till att främja jämställt deltagande i fritidsaktiviteter i särskilt utsatta områden under tre år. Snart börjar Aktiv Fritids höstprogram.

– Det var en positiv upplevelse. Vi har haft många deltagare på våra aktiviteter – totalt 621 stycken – och vi känner att Aktiv Fritid har blivit känt i området. Sommaren var babysteps och nu är vi redo för att ta större steg under höstterminen, säger Oscar Salazar Aros, utvecklingssamordnare.

Liknande projekt som Aktiv Fritid har funnits förut. 2014 startade Umis (Unga Möts i Skolan) på Sofielundsskolan – en satsning på gratis aktiviteter för barn och unga efter skoltid. Sedan Umis avslutades 2017 har det funnits en önskan om att ta upp tråden igen och erbjuda något liknande.

– Positiva erfarenheter av den här typen av satsningar motiverade oss att söka EU-pengar för projektet. Tidigare upplägg har varit uppskattat av barnen och vi vet att en meningsfull fritid en av flera viktiga skyddsfaktorer, säger Frida Trollmyr, utvecklingssamordnare hos Förebyggarna och projektledare för Aktiv Fritid.

Blandade aktiviteter

Dans, tennis, basket, fotboll och flera andra aktiviteter erbjöds under sommaren, varav vissa leddes av olika föreningar som projektet samarbetar med. Därtill leddes ett antal blandade aktiviteter av projektets medarbetare, tillsammans med praktikanter från Ung i sommar. Aktiviteterna hölls måndag till fredag på Naturmolnet nära Sofielundsskolan, respektive Gröningen bakom Stenkulaskolan.

– Tennis var väldigt populärt hos både pojkar och flickor. Fotboll och basket har också lockat många. Alla aktiviteter har barnen och ungdomarna på skolorna själva har resonerat kring och önskat. Barnen har visat stort engagemang, säger Oscar Salazar Aros.

Den svenska sommaren och dess tillhörande regn har påverkat projektet men aktiviteterna har genomförts ändå.

– Visst har det varit någon dag där vi inte kunnat ha aktiviteter men på det stora hela har det fungerat bra eftersom vi har tillgång till en MKB-lokal i Sofielund och vi har också varit på fritidsgården i Sorgenfri när vi inte kunnat vara ute.

Samarbete med föreningar

Förhoppningen är att tillgången till aktiviteter ska finnas kvar även efter att projekttiden löpt ut. Då ska också 700 skolelever har tagit del av aktiviteterna.

– Vårt mål är att barnen ska hitta något som de fastnar för, något som de sedan vill fortsätta med inom det ordinarie föreningslivet. Och vi vet att det redan blivit så i några fall, vilket känns som ett kvitto på ett gott samarbete med föreningarna.

Projektet har också ambitionen att engagera goda positiva vuxna förebilder i områdena, menar Oscar Salazar Aros.

– Vi ser hur viktigt det är med lokal förankring för den här typen av satsningar. Det handlar om att bygga relationer och tillit genom att finnas på plats så att barnen får förtroende för oss och ledarna. Vuxna förebilder är en nyckel för att det ska bli framgångsrikt, samtidigt som föräldrar behöver få en bild av vilka möjligheter det finns för deras barn och känna sig trygga med att låta dem delta, säger Oscar Salazar Aros.

Hur ser hösten ut?

– Vi är i full gång med planeringen och aktivitetsutbudet för Stenkulaskolan är så gott som klart. För Sofielundsskolan har vi lite kvar att planera. Tanken är att vi ska hålla till i lokaler i eller i nära anslutning till skolorna, till exempel idrottshall och klassrum. Vi kommer till exempel samarbeta med Kulturskolan och Arena 305 och det blir bland annat en del dans- och musikworkshops. Men vi kommer också erbjuda aktiviteter utomhus – det skapar goda hälsoeffekter. Det blir aktiviteter varje måndag till torsdag.

Sommarens lyckade upplägg bådar gott inför hösten.

– Vi lyckades genomföra detta med kort varsel och vi är stolta över att vi kunde rivstarta vårt projekt och dessutom haft många deltagare. Det är verkligen kul att jobba med det här, säger Oscar Salazar Aros.

sv
sv