$left
$middle

Motetten ligger på Munkhättegatan 184:2 och är en del av Lindängenbiblioteket.

Lindängenbiblioteket växer när Motetten öppnar

Lindängenbiblioteket utökar sin verksamhet genom att öppna en till lokal måndag 4 september. Motetten kommer att fungera som bibliotek med ett utökat uppdrag som mötesplats.

På Motetten kommer det att finnas utrymmen för olika ändamål. Besökarna kommer att kunna använda läsplatser, studera i avskilda rum, äta medhavd fika och umgås.

Det kommer även finnas en verkstad där man i framtiden kommer att ha tillgång till symaskiner, olika verktyg och möjligheter att delta i pysselaktiviteter och workshops.

Utökat uppdrag som mötesplats

Motetten kommer främst att rikta sig till vuxna besökare. Med öppnandet av lokalen utvidgar Lindängenbiblioteket sitt uppdrag som en viktig mötesplats. På sikt kommer lokalen ge besökarna möjlighet att delta i en rad olika aktiviteter och evenemang.

Samtidigt fortsätter verksamheten som vanligt i den nuvarande lokalen, Lindängenbiblioteket Centrum.

– Lindängenbiblioteket som helhet har fått ett utökat uppdrag som mötesplats. Framåt är planen att båda lokalerna, Motetten och Centrum, ska dela mer på uppdragen som bibliotek och mötesplats, säger Piroska Bakran.

Motetten skapas tillsammans med närområdet

När Motetten öppnar 4 september är det inte en färdigställd lokal. Utbudet av böcker och andra medier kommer till en början att vara mycket begränsat. Istället kommer man till en början att fokusera på att skapa en mötesplats tillsammans med Lindängenborna.

– Vi vill skapa en gemensam mötesplats genom att involvera Lindängenborna i utvecklingen av lokalen. Genom att samarbeta med våra besökare och lokala aktörer kommer de att kunna bidra till utformningen av Motetten och påverka och vara delaktiga i vilka aktiviteter och tjänster som vi ska ha här, säger Piroska Bakran, chef på Lindängenbiblioteket.

Frågor som social trygghet och hållbarhet kommer att vara prioriterade och kombineras med uppdragen kring information, läsning och kunskapsförmedling.

Öppning 4 september

Under öppningsdagen den 4 september blir det öppet hus med fika, aktiviteter och tal. Dagen blir även ett bra tillfälle för Lindängenborna att dela med sig av sina önskemål och förväntningar kring vad Motetten kan vara.

På plats finns Malmös nya stadsbibliotekarie Åsa Sandström och kulturnämndens ordförande Janne Grönholm, för att hålla tal och fira öppningen.

Detta kan du göra på Motetten

Motetten ligger på Munkhättegatan 184:2 och kommer att ha öppet på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9–15.

Lokalen är inte färdigställd vid öppningen 4 september. Följande kan du göra på Motetten från 4 september:

  • Läsa vid läsplatser
  • Studera och arbeta i studierum
  • Mötas och umgås
  • Äta medhavd fika
sv
sv