$left
$middle

Malmö pedagogpris 2023 – vi uppmärksammar och hyllar pedagogers arbete

Nu kan du nominera din favorit till Malmö pedagogpris. Alla barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer eller Malmöbor kan nominera en favoritpedagog eller ett arbetslag som arbetar på en kommunal förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Nomineringen pågår till den 30 september.

Malmö Pedagogpris syftar till att uppmärksamma och hylla det jobb pedagoger gör för barns och ungas lärare, inspirera till pedagogisk utveckling samt sprida goda exempel och förebilder.

Priset delas ut årligen till en pedagog eller arbetslag i en kommunal förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning, som i sitt arbete uppvisar särskilt god förmåga att skapa förutsättningar för lärande samt bidrar till skolutveckling på vetenskaplig grund. Tre pris delas ut – ett i varje skolförvaltning.

Alla kan nominera

Alla barn, elev, vårdnadshavare, kollega, chef och Malmöbor kan nominera en pedagog till priset. Nomineringsperioden pågår mellan den 1–30 september. Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Tänk på att skriva en motivering där det framgår hur fantastisk just din favoritpedagog är!

Nominera din favoritpedagog

Så utses vinnarna

En urvalsgrupp läser alla nomineringar och tar fram finalister. En beslutsgrupp med representanter från samtliga utbildningsförvaltningar beslutar sedan om vinnarna. Priset delas ut av förvaltningsdirektörerna och Malmös skolkommunalråd i slutet av höstterminen.

sv
sv