$left
$middle

Illustration: Region Skåne

Svara på resvaneundersökningen

125 000 utvalda skåningar har just nu chansen att göra sin resa hörd. Årets resvaneundersökning är den största hittills. Resultatet hjälper bland andra Malmö stad att planera för framtidens resmöjligheter.

Nu är det återigen dags för Region Skånes resvaneundersökning. Fem år har gått sen sist och årets upplaga är den största som någonsin gjorts i Skåne. Under vecka 36 – 37 får 125 000 slumpvis utvalda skåningar en inbjudan till webbenkäten via post. I enkäten får respondenterna svara på ett antal bakgrundsfrågor och redogöra för alla förflyttningar de gjort på en särskilt utpekad dag.

Bidra till framtidens resor

Resultatet hjälper regionen, Trafikverket och kommunerna att planera framtidens infrastruktur för skåningarnas möjligheter att resa. Förra årets resultat visade bland annat att bilresandet per person och dag minskar och kollektivtrafikresandet ökar i Skåne. För Malmö stad är resultatet av undersökningen ett viktigt underlag för att planera framtidens gång-, cykel-, bilvägar och kollektivtrafiksstråk.

"Det är en av våra absolut viktigaste indikatorer. Vi behöver helt enkelt ha koll på hur folk reser i både Malmö och regionen för att kunna planera, göra kloka beslut och avvägningar grundade på verkliga skeenden. Vi bygger till exempel stora delar av våra trafikanalyser på resultatet"
Christian Resebo, tillförordnad enhetschef på mobilitetsenheten, fastighets- och gatukontoret

Gör din resa hörd

Ju fler som svarar på undersökningen desto rättvisare kommer kunskapsunderlaget att spegla hur skåningarna verkligen reser.

“Vi vet ju att trafikfrågor är ett ämne som engagerar! Inte minst nu när vi börjar ställa om och möjliggöra allt fler hållbara resor med smartare kollektivtrafik och fler cykelbanor, både i Malmö och på regional nivå. Får du chansen att svara, gör gärna det. Tack på förhand för att du hjälper till att planera framtidens resor!”
Christian Resebo, tillförordnad enhetschef på mobilitetsenheten, fastighets- och gatukontoret

Om resvaneundersökningen

Var femte år genomförs resvaneundersökningen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Trafikverket och skånska kommuner. Undersökningen är ett av de viktigaste planeringsverktygen inom samhälls- och infrastrukturplanering.

sv
sv