$left
$middle

Digital guide till ny dansk arkitektur i Malmö

Malmö museum släpper en digital guide som erbjuder stadsvandring på egen hand till byggnader, broar och andra platser i innerstaden, Västra hamnen och Hyllie.

Köpenhamn är 2023 utsedd av FN-organisationen UNESCO till världens arkitekturhuvudstad, med anledning av detta har Malmö museum tagit fram en guide som vänder sig till de som är intresserade av ny dansk arkitektur i Malmö. Stort fokus har lagts på idéerna bakom arkitekturen och på byggnadernas kontext.

Dansk arkitektur i Malmö

De danska arkitektkontoren har varit på stark frammarsch i Malmö sedan andra halvan av 1900-talet. Den danska arkitekturen har mycket gott rykte, och kontoren har anlitats till både prestigeprojekt och mer vardagsnära bebyggelse. Att anlita utländska arkitekter i Malmö har blivit allt vanligare sedan Sverige gick med i EU 1991 och de danska arkitektkontorens närvaro märks i synnerhet efter Öresundsbrons tillkomst år 2000 och den högkonjunktur som då inleddes.

3 olika turer i appen

Turerna tar dig runt i Malmö till olika byggnader, broar och andra platser som är designade av danska arkitektkontor.

Turerna hittas i appen Actionbound och objekten i guiden är fördelade på tre turer:

  • Innerstaden
  • Västra hamnen
  • Hyllie

Turerna tar mellan 40 minuter och 2 timmar, beroende på om du väljer att cykla eller promenera rundan.

sv
sv