$left
$middle

Målarbok ska väcka barns tankar om stadsutveckling i Malmö

Vad vill du skapa i Malmö? Så lyder frågan i målarboken som Malmö in the making tagit fram för att väcka barns och ungas tankar om stadsutveckling. Med hjälp av bibliotek, förskolor, museum, fritidsgårdar och allaktivitetshus hoppas vi att målarboken ska nå så många unga Malmöbor som möjligt.

Mellan de tomma sidorna där barnen kan rita sitt svar på frågan består målarboken av illustrationer av den Malmöbaserade illustratören Skinny Gonzales, som tolkat Malmöbors svar på samma fråga: Vad vill du skapa i Malmö? Bland önskemål om utegym, konstmuseum och pariserhjul syns även välkända riktmärken från Malmö, såsom silorna vid centralen, nya Rosengårdsbiblioteket och MalmöExpressen.

Uppslag med svartvita illustrationer i målarbok

I målarboken syns kända Malmömiljöer tillsammans Malmöbors önskemål om vad de hade velat se i staden.

Att rita är ett sätt att testa tankar och starta samtal

Förhoppningsvis kan Malmö-illustrationerna inspirera till samtal om staden. Vad finns i en stad? Vad tycker man om? Vad vill man lägga till? Genom målarboken provar Malmö stad ett nytt sätt att väcka intresse för stadens rum och miljöer hos de yngsta Malmöborna.

– Att rita är ett av de bästa sätten att testa fram nya tankar och idéer, och ännu bättre om det görs tillsammans! Det känns jätteroligt att mina illustrationer kan bidra till att få barn att engagera sig i Malmö, säger Skinny Gonzales, illustratören bakom motiven i målarboken.

Färgpennor ovanpå färglagt uppslag i målarbok

Förhoppningsvis kan illustrationerna i målarboken inspirera till samtal och tankar om Malmös stadsmiljö.

Måla på biblioteket, konsthallen eller förskolan

Målarböckerna kommer att delas ut på flera platser i Malmö. Redan nu finns de bland annat på flera av stadens bibliotek, allaktivitetshus och har även delats ut i Barnlandet på Malmöfestivalen. På konsthallen finns de i den kreativa verkstaden och i förskolan får varje femåring möjlighet att få en egen målarbok. I slutet av året ska alla teckningar som skickas in till stadsbyggnadskontoret sammanställas och lämnas över till de som arbetar med stadsplanering i Malmö.

– För att skapa en hel och hållbar stad är det viktigt att alla generationer får komma till tals i frågor om stadsutveckling. Förhoppningsvis kommer målarboken leda till att vi får ta del av fler barns tankar om hur vi kan utveckla staden, säger Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö stad.

Egenritat uppslag i målarbok

På tomma sidor får barnen själva rita det de vill se och skapa i Malmö. Resultaten får de gärna skicka in till Malmö stad.

Fler möjligheter att påverka staden

I målarboken finns även information om andra sätt att vara med och påverka sin stad. Här kan du läsa om Malmöinitiativ, synpunkter och felanmälan. Du får också en kort beskrivning av möjligheten att tycka till under ett så kallat samråd, vilket är den del i stadsbyggnadsprocessen då Malmö stad samlar in Malmöbornas åsikter om ny planerad stadsutveckling för ett särskilt område.

Se originalillustrationerna i stadshuset i september

Illustrationerna i målarboken bygger på Skinny Gonzales originalkonstverk från en mässa där han var på plats för att illustrera Malmöbors svar på frågan om vad de vill skapa i Malmö. Cirkus, konstmuseum, padelbanor,kvällsliv och grönska blev några av svaren som du hittar i målarboken. Konstverketfinns just nu att se i stadshusets foajé under hela september, i samband med Malmö in the making's publika program.

Mer information

Hur får jag tag i målarboken?
Om du vill ha en målarbok finns de att hämta i stadshusets reception. Du kommer även att kunna hitta dem på Malmös bibliotek, konsthallen, Malmö museum med mera.

Om Skinny Gonzales
Skinny Gonzales är en spansk konstnär och illustratör baserad i Malmö. I hans lekfulla och humoristiska verk ser du små berättelser spritsa från vardagen och någon slags imaginär underground bilderbok fylld av utropstecken, levande färger och tjocka skakiga linjer.
Skinny Gonzales på Instagram

Om Malmö in the making
2023 är Malmö stad officiell samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making är en del av Köpenhamns program och Malmös satsning under året för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Malmö in the making består av tre olika delar. En del består av ett publikt program med evenemang och aktiviteter för Malmöborna över hela staden, under hela september. Därutöver består Malmö in the making av nedslag som arrangeras ungefär en gång i månaden och lyfter olika frågor som handlar om framtidens livsmiljöer, samt utlysningen Power of Places där två team väljs ut för att arbeta platsspecifikt och utforskande med lokala resurser i Nyhamnen och Rosengård.

sv
sv