$left
$middle

Ion Florentin, Idrottplatsvaktmästaren på Lindängens IP, och Mats Borglin, som ansvarar för driften av breddidrottsplatserna i Malmö.

Så tar vi hand om våra gräsplaner efter stora mängder regn

Sensommaren går till historien som en period med stora regnmängder. Vi frågade Mats Borglin om hur vi förbereder gräsplanerna för att klara en hel säsong, hur stora mängder regn påverkar våra gräsplaner och vad vi gör när planerna inte hinner torka upp.

Ihållande regn och störtskurar påverkar våra gräsplaner. När det kommer så mycket nederbörd som det gjort under augusti kan marken bli vattenmättad och då hinner inte alltid våra gräsplaner torka upp inför träning eller match. Mats Borglin, som ansvarar för driften av breddidrottsplatserna i Malmö, berättar om hur vi tar hand om våra gräsplaner efter stora mängder regn, men även hur vi redan på våren förbereder gräset för att klara en hel säsong.


Hur mycket regn har det egentligen kommit på Malmös gräsplaner?
– I augusti kom det 160 millimeter regn på Lindängens IP, och det motsvarar 1,2 miljoner liter på en fullstor fotbollsplan. Om vi jämför med Lindängsbadets 50-metersbassäng som rymmer 1,8 miljoner liter så förstår vi att det är enorma mängder vatten.

Bild på Mats Borglin som stå på Lindängens IP

Mats Borglin: ”Under augusti och september har vi optimerat skötseln på Rugbyplanen på Lindängens IP genom att lufta med knivluftare, sandressa samt ytluftat planen.”

Hur påverkar så stora regnmängder våra gräsplaner?
– När det regnar så mycket som det gjort under juli och augusti påverkar det rotsystemet. Marken blir mättad och gräsrötterna behöver inte söka sig neråt för att nå vatten. Då kan gräsmattan släppa eftersom rötterna inte längre har något att fästa i.


Vad gör vi när en gräsplan blir mättad och gräset släpper?
– Oftast låter vi planerna torka upp inför träning eller match. När det inte räcker så luftar vi sanddressar för att skynda på.


Räcker det inte med en veckas sol och värme för att planen ska återhämta sig?
– Hur snabbt marken blir mättad avgörs bland annat av jordtypen. I Malmö ligger våra planer på matjord som har svårt för att torka under sensommar och tidig höst när det kommer nederbörd i den mängd och den intensitet som det gjort i juli-augusti. Det beror både på hög daggpunkt och att vattnet inte dunstar bort lika snabbt som det gör under högsommaren.


Varför är planerna inte lagda på sand?
– Vår stad är byggd på matjord som innehåller en del lera. När vi i framtiden anlägger nya planer kommer vi att ta med det i beräkningarna så att planerna ska klara ett blötare klimat än vad som tidigare var det normala.


Vad gör vi för att förebygga?
– På våren börjar vi arbetet med att få planerna att hålla hela säsongen. Vi hjälpsår, och ger gödning efter behov och typen av jord. När rotsystemen börjar nå ner lite djupare så påbörjas luftning för att syresätta roten effektivare. Vi dressar även en del planer med sand. Sedan fortsätter vi att lufta, göda, sanda och vattna hela säsongen.


Hur ofta behöver vi stänga en plan på grund av regn?
– Det är olika från säsong till säsong. Vi behöver vanligtvis stänga planer ett par gånger per säsong efter större sommarregn. Ibland kommer det lokala regnskurar som gör att vi behöver stänga planer lokalt. När vi behöver stänga en plan vänder sig föreningen till bokningen för att få hjälp med att hitta en alternativ plan. En del föreningar har tillgång till både organiskt gräs och konstgräs och då brukar föreningarna dela konstgräsplan med de lagen som normalt skulle vara på organiskt gräs.

Läs mer om rutiner på anläggningar vid olika väder.

Bild på en gul fuktmätare som står nedstucken i gräset.

Fuktmätaren berättar var i planen fukten finns. ”Här på Lindängens IP är fuktigheten nu i september ganska genomgående från ytan och 25 centimeter ner. Här stävar vi efter att den högre fuktigheten ska vara längre ner för att rötterna ska söka sig till vatten”, säger Mats Borglin.

sv
sv