$left
$middle

Hallå där ... ... Tanja Markestål, distrikts- och diabetessjuksköterska i Malmö stad. Foto: David Dahlberg

Lär mer om den snabbast växande folksjukdomen

Diabetes typ 2 är den snabbast växande folksjukdomen i världen. Men den går att påverka. Den 23 september blir det ett stort informationsevent i Rosengård.

Text: Johan Bentzel, Vårt Malmö

En kartläggning från forskare på Malmö universitet visar bland annat att allt fler Malmöbor under 40 år har drabbats av typ 2-diabetes.

Hur vanligt är det med diabetes?

– I världen är över en halv miljard drabbade. I Sverige rör det sig om 550 000 till 700 000 personer – 80 till 90 procent av dem har just diabetes typ 2. Det är den snabbast växande folksjukdomen i världen.

Vad beror det på?

– Att vi är stillasittande och att allt fler är överviktiga, men också att den psykiska ohälsan ökar. Men du kan inte få den här sjukdomen om du inte har en ärftlighet för det. Om du har en mamma eller pappa som har diabetes typ 2 har du 40 procents risk att själv drabbas. Då är det extra viktigt att du ser över dina levnadsvanor.

Hur påverkas vi av att diabetes typ 2 ökar?

– För de drabbade innebär det ett stort lidande och för samhället innebär det stora kostnader. Malmö är med i en stor världsomspännande studie, ”Cities Changing Diabetes”, och där kan man se att kostnaderna fördubblades på väldigt kort tid, och då hade man inte ens räknat in läkemedel och kommunal vård.

Vad kan vi göra åt det?

– Verktygslådan innehåller allt från medicin till levnadsvanor, men vi ska inte bara fokusera på kost- och motionsråd. Hur vi mår inombords påverkar också. Man måste även minska stressen och sova bra. Det gäller att ha en helhet.

Vad händer på eventet den 23 september?

– Under olika former berättar vi om sjukdomen och passar samtidigt på att informera om vilka insatser kommunen kan erbjuda. YallaTrappan bjuder på mat och det blir även musikunderhållning. Fotbollsklubben är på plats med aktiviteter för barn och ungdomar.

sv
sv