$left
$middle

Malmö värd för stor europeisk kulturkonferens 2024

Under våren 2024 arrangerar kulturförvaltningen i Malmö stad tillsammans med Culture Action Europe den stora internationella kulturkonferensen: Beyond the Obvious (BIO).

Kulturförvaltningen i Malmö kommer tillsammans med Culture Action Europe arrangera den stora kulturkonferensen Beyond the Obvious 2024. Culture Action Europe är det största nätverket för kultur i Europa och inkluderar både organisationer, konstnärer, akademiker och beslutsfattare.

Hållbar stad genom kultur

Konferensen kommer visa upp de unika satsningar som görs på kultur i Malmö samt skapa samarbeten internationellt för att utveckla och stärka Malmö som kulturstad. Ett viktigt tema för konferensen blir hur en hållbar stad byggs med hjälp av kultur och hur barn- och unga kan inkluderas i det arbetet. Delar av konferensen kommer ta plats i stadsrummet genom bland annat workshops, öppen scen och samskapande.

– Malmö är en stad med ett kulturliv i framkant med en tydlig roll i det hållbara stadsbyggandet. I Malmö har kulturen en självklar plats i staden genom kulturdriven stadsutveckling. Den här konferensen blir ytterligare ett steg för att sätta Malmö på kartan som en intressant och spännande kulturstad, säger Linda Johansson, chef för Strategi och kvalité på kulturförvaltningen i Malmö.

Arbetet med konferensen

I början av september påbörjades planeringen av konferensen då Culture Action Europe besökte Malmö för att träffa representanter från stadens kulturliv och kulturförvaltningen. Under besöket visade kulturförvaltningen upp några av de projekt och platser som är unika för Malmö och som gör Malmö till en relevant kulturstad. Konferensen kommer hållas i Malmö den 29 maj–1 juni 2024 för ungefär 250 personer från kultursektorn i både Europa och internationellt.

sv
sv