$left
$middle

Malmö i fokus i FN-forum om hållbarhet och trygghet

Urban förnyelse och främjande av hållbarhet och trygghet står på dagordningen när borgmästare från hela världen samlas i Geneve för att dela kunskap och inspireras till nya lösningar.

”Forum of Mayors" samlar borgmästare från hela världen, 2-3 oktober, under temat stadsförnyelse. Fokus ligger på urban förnyelse samt främjande av hållbarhet och trygghet.

Från Malmö deltar kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, inbjuden av UNECE:s (FN:s ekonomiska kommission för Europa) kommitté för stadsutveckling, bostäder och markförvaltning.

Under forumet kommer Katrin Stjernfeldt Jammeh att delta i två panelsamtal med borgmästare från flera städer. Dessa samtal kommer att utforska både hållbara och motståndskraftiga urbana miljöer, samt främjande av trygga och inkluderande samhällen.

Andra städers intresse för Malmö är utifrån att Malmö är en stad som prioriterar mångfald och hållbarhet högt. Då Malmöborna kommer från över 180 olika länder har inkludering och att främja social hållbarhet varit en central fråga för staden i många år.

Malmö är också internationellt erkänd för sitt arbete inom miljö och klimat, samt hållbar stadsutveckling. Som vice president i hållbarhetsnätverket ICLEI har Katrin Stjernfeldt Jammeh varit värd för ICLEI:s globala kongress i Malmö 2022, och staden är en av de 100 europeiska städer som EU har utsett till att vara ledande i klimatomställningen.

Deltagandet i FN-forumet ger Malmös företrädare en möjlighet att dela sina erfarenheter och strategier med en bredare internationell publik, och att hämta de bästa idéerna från andra. Detta utifrån föreställningen att städerna måste vara föregångare när det gäller omställningen, då de flesta utsläppen också kommer från städer. 

sv
sv