$left
$middle

Fullsatt rådhus på konferens om afrofobi

Igår den 9 oktober samlades drygt 100 personer för att delta i konferensen Afrofobi då och nu – från ord till handling. Under dagen fick deltagarna ta del av föredrag och samtal på temat.

Måndagen den 9 oktober, på minnesdagen för Sveriges avskaffande av den transatlantiska slavhandeln, arrangerade kulturförvaltningen i Malmö stad konferensen Afrofobi då och nu – från ord till handling. Konferensen är en del av stadens arbete för att förebygga rasism, där kulturförvaltningen fått ett särskilt uppdrag att arbeta för att motverka afrofobi och antisvart rasism. Lite drygt 100 personer deltog på konferensen som hölls i Rådhuset i Malmö och bland deltagarna fanns tjänstepersoner samt representanter från myndigheter och organisationer.

Panelsamtal mellan flera personer på scen.

Föreläsningar på temat

Dagen började med ett invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Malcolm Momodou Jallow, ordförande för Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Därefter gav Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik vid Karlstads universitet, en föreläsning som gav en översikt över forskningen om afrofobi i Sverige. I presentationen redogjorde Hübinette hur kunskapsläget ser ut rörande afrosvenskars situation och afrofobi i Sverige, med utgångspunkt i aktuell forskning.

Efter en kort paus var det dags för konferensens key note speaker, Simon Woolley of Woodford. Woolley är grundare av Operation Black Vote, som syftar till att öka representationen av svarta och icke-vita politiker i Storbritannien.

Samtal mellan tre deltagare under en kaffepaus.

Panelsamtal och politikersamtal

Efter en lunch på biograf Spegeln hölls ett panelsamtal med Zainab Ismail Jones från Läkare mot rasism, Maria Dexborg från Afrovenskarnas Forum för rättvisa, Lisa Wallin enhetsråd och projektledare vid enheten för Forskning och utveckling på Brottsförebyggande rådet, Sayaka Osanami Törngren, forskare i internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet, Gustavo Nazar: Antirasistisk barnrättsstrateg, Grundskoleförvaltningen, och Selma Gušić, utredare på Institutet för mänskliga rättigheter. Under samtalet fördes diskussioner om hur afrofobi kan ta sig uttryck i bland annat sjukvård och skola.

Dagen avslutades med ett politikersamtal med Amani Loubani (S), Janne Grönholm (MP) och Sara Wettergren (L) där politikerna fick svara på hur de arbetar för att förebygga afrofobi och antisvart raisism i Malmö.

Konferensen arrangerades av Malmö stad i samarbete med Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Antirasistiska filmdagar, ABF Malmö, Malmö Mot Diskriminering och Somaliska Freds.

sv
sv