$left
$middle

Work in Progress-festival lyfter Malmös unga kulturliv

Den 2–3 november arrangeras Work in Progress-festival, ett popup-evenemang av och för kreatörer i Malmö. Syftet med festivalen är bland annat att lyfta Malmös unga kulturliv och öppna upp nätverksmöjligheter för kulturintresserade som vill etablera sig inom kulturbranschen.

Samarbete med unga kreatörer

Inför festivalen har unga lokala kreatörer spelat en avgörande roll i samtliga faser av projektet, från planering och utveckling till genomförande och utvärdering. Samarbetet är en del av ett större utvecklingsarbete och ett sätt att säkerställa att Malmö är en attraktiv och inkluderande stad för alla som skapar och tar del av kultur.

- Att kreatörernas röster får höras och synas bidrar till ett rikare kulturutbud i staden. Vårt arbete handlar om att finnas till för alla malmöbor och låta nya perspektiv ta plats, för att i förlängningen säkerställa att ungas demokratiska rättigheter uppfylls i högre uträckning än idag, säger Amira Hassan Mahmoud, projektledare på kulturförvaltningen i Malmö.

Om evenemanget

Under evenemanget görs det plats för bland annat kortfilmer och konst samt livemusik och poesi av kreatörer, artister och poeter från Malmöområdet. Det arrangeras också ett flertal panelsamtal som ger besökarna möjligheter att både upptäcka nya vägar in i kulturbranschen och att utöka sina nätverk.

Work in Progress-festivalen är gratis, öppen för alla och tar plats på Bergsgatan 20 den 2–3 november klockan 15–22. Ingen föranmälan krävs.

Framtida kulturinkubator

Popup-festivalen är startskottet för den kommande kulturinkubatorn Work in Progress, som planeras öppna i permanenta lokaler i Hyllie under 2024. Målet med kulturinkubatorn är att ge alla malmöbor likvärdiga förutsättningar för att kunna ta steget ut i kulturbranschen.

- Kulturinkubatorn ska ge möjligheter att knyta nya kontakter, visa upp sitt skapande och få tillgång till viktig kunskap om kulturbranschen. Den typen av verktyg och resurser ska finnas tillgängligt för alla, inte bara de som studerar konstnärliga utbildningar eller är uppvuxna i nära kontakt med stadens kulturliv, säger Amira Hassan Mahmoud, projektledare på kulturförvaltningen i Malmö.

sv
sv