$left
$middle

Malmö allt tryggare

Malmöborna tycker att Malmö har blivit tryggare och färre säger att de har blivit utsatta för brott. Det visar resultaten av polisens trygghetsmätning 2023.

För tredje året i rad svarar Malmöborna att de känner ökad trygghet i staden. Fler Malmöbor känner sig trygga att vistas ute ensamma om kvällen och färre Malmöbor svarar att de avstått från aktiviteter för att de har känt otrygghet.

– Utvecklingen går på det stora hela åt rätt håll och det är glädjande. Polisen har stärkt den lokala närvaron och har en tydligare brottsförebyggande strategi. Tillsammans med Malmö stad, bostadsbolag, företagare, föreningar och civilsamhället skapar vi nu en större trygghet och säkerhet i Malmö, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Resultaten av trygghetsmätningen kan brytas ned på områdesnivå och variationerna är i vissa fall stora. Möllevången är ett område som upplevs tryggare. Ändå svarar över hälften av dem som bor där att de har observerat narkotikaförsäljning i området det senaste året medan snittet för de som sett narkotikaförsäljning i hela Malmö är 20 procent.

– Malmöbornas svar bekräftar vår bild av att gatuförsäljningen till stor del är koncentrerad till vissa delar av staden. Trots att vi har många kontroller i de områden där vi vet att försäljning förekommer och utökad kamerabevakning, så visar resultatet att Malmö har stora utmaningar med narkotikan och det påverkar tryggheten i staden. Tillsammans med Malmö stad och civilsamhället behöver vi utveckla vårt arbete för att komma åt problematiken. Inte minst måste vi upptäcka fler ungdomar som är i riskzon för att börja använda eller sälja narkotika, säger Petra Stenkula.

Nedskräpning och skadegörelse i utemiljön uppfattas som ett problem av nästan hälften av dem som svarat på trygghetsmätningen. Lika många tycker att bilar kör för fort och en tredjedel uppger att trafikregler inte respekteras, särskilt i de centrala delarna av Malmö

– Vi är medvetna om problemen med buller och överträdelser i trafiken som sker i Malmö. Dessa frågor är också högt prioriterade för oss. Det är komplexa utmaningar som kräver samarbete mellan flera myndigheter och aktörer. Vi kommer att fortsätta samarbeta med Polisen och andra myndigheter för en trygg och välkomnande stadsmiljö, säger Andrew Roberts, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret. 

Om trygghetsmätningen

Varje år sedan 1998 gör polisen en undersökning om hur Malmöborna upplever tryggheten i sitt område och i staden.

I undersökningen får slumpvis utvalda medborgare svara på frågor om bland annat nedskräpning, skadegörelse, trafikproblem, oro för att utsättas för brott, känsla för otrygghet och om de tycker att polisen bryr sig om lokala problem.

2023 års trygghetsmätning skickades ut i augusti till nära 7 700 Malmöbor mellan 18 och 85 år. Totalt besvarade 3 200 personer i Malmö enkäten.

Svarsfrekvensen varierar stort mellan olika stadsdelar och områden. Högst svarsfrekvens hade Limhamn Bunkeflo med 57 procent och lägst Herrgården med 24 procent.

sv
sv