$left
$middle

Södra och Östra promenaden ska rustas upp

Många av träden på Södra och Östra promenaden är i dåligt skick och kommer att tas bort och ersättas med nya träd. Innan nya träd planteras kommer växtbäddarna göras om till bättre och större växtbäddar för att ge träden de bästa förutsättningar att växa och må bra.

Cirka 20 nya träd kommer att planteras i år

Ambitionen är att återplantera alla träden så fort som möjligt men det kan ta tid då det finns många kablar i marken. Vissa ytor kan komma att omgestaltas när resten av Södra promenaden planteras under nästa år.

Just nu fälls både lindar och hästkastanjer men som kommer att ersättas med bergsek på Östra promenaden och pagodträd på Södra promenaden.

Resultatet kommer bli en säkrare och vackrare plats!

 
sv
sv