$left
$middle

Hantera konflikten i Israel och Palestina i Malmös skolor.

Att hantera konflikten i Israel och Palestina i Malmös skolor

Det som händer i Malmö och världen påverkar även Malmö stads verksamheter. Inte minst våra skolor. Kriget mellan Israel och Hamas som pågår just nu aktualiserar än mer de situationer i omvärlden som skolorna behöver hantera.

– Det är inget lätt ämne att diskutera och det är därför viktigt att belysa de olika delarna i den här konflikten och hur det påverkar våra barn och ungdomar i Malmö, säger Björn Westerström, utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration.

Pedagogisk Inspiration är en gemensam enhet för de tre skolförvaltningarna i Malmö stad som hjälper verksamheterna i frågor kopplade till bland annat värdegrundsarbete, barnkonventionen, antisemitism, islamofobi/antimuslimsk rasism, hedersförtryck och våldsbejakande extremism. För att stötta skolornas arbete så har Pedagogisk inspiration tagit fram ett omfattande stödmaterial för lärare om Israel och Palestina. Sedan kriget utbröt har webbsidan där materialet finns visats omkring 12 000 gånger.

– Det existerar flera parallella berättelser om förövare och offer, vinster och förluster, rättvisa och orättvisa i Israel/Palestina-frågan. Berättelserna har sin utgångspunkt i verkligheten, i det som faktiskt inträffat och ändå stödjer de olika sidors upplevelser om vem som har rätt eller fel i konflikten. Genom urval, tolkningar av orsakssamband och fokus skapas olika perspektiv av det förflutna som stödjer olika uppfattningar om samtiden, säger Björn Westerström.

Diskussioner förs överallt i skolorna

Situationen i Israel och Palestina diskuteras på skolgårdar, i matsalar, korridorer och uppehållsrum. Att även flytta in diskussionerna i klassrummen och prata med eleverna är därför viktigt. Men hur angriper man då ett sådant svårt och kontroversiellt ämne?

Annika Jeppson, lärare på Fågelbacksskolan, berättar att stödmaterialet varit en trygghet för henne som lärare och att hon haft stor hjälp av materialet i sina förberedelser inför undervisning om konflikten. Hon nämner aspekter som att lyfta frågor i öppen dialog, skapa lyhördhet och trygghet och att vara nyfiken och lyssna på eleverna.

– Det handlar också om att hjälpa eleverna att sortera åsikter, känslor och fakta och att presentera och levandegöra olika narrativ för att bryta en svartvit syn på frågan. Något annat som jag också tagit med mig från materialet är hur viktigt det är att själv reflektera över ens egen koppling till konflikten innan man tar sig an elevernas tankar och känslor, säger Annika Jeppson.

Martin Björnberg jobbar även han som lärare på Fågelbacksskolan. Han menar att han haft nytta av materialet både i sin undervisning men framför allt i mötet med elever utanför klassrummet.

– Fakta, statistik och händelseförlopp att viktiga för att ge en bred bild men lika viktigt är att vi skiljer på aktörerna i konflikten. Diskussioner som varför en judisk elev inte ska få bära ansvaret för Israels politik eller varför en palestinsk elev inte ska behöva förklara sig kring Hamas blir extra viktiga för att konflikten inte ska bli ett slagträ för ytterligare konflikt, säger Martin Björnberg.

Enligt Martin Björnberg är delen som handlar om källkritik och hur vi hanterar all den information och desinformation som cirkulerar kopplat till konflikten också viktig – nu mer än någonsin.

Fakta om stödmaterialet

Stödmaterialet finns på webbplatsen Malmö delar som är en didaktisk resurs för lärare i Malmö stad. Bakgrunden till framtagandet av stödmaterialet är den rapport om antisemitism i Malmös skolor som publicerades 2021.

Stödmaterialet är gediget framarbetat och metoderna (relationell pedagogik, interkulturell pedagogik och multiperspektivitet) är framtagna utifrån erfarenheter från flera olika europeiska institut. Faktadelen kring Israel-Palestina är framtagen av Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare med IP-konflikten som expertområde.

I samarbete med Malmö universitet har det också påbörjats ett forskningsprojekt som leds av David Rosenlund, docent i historia och historiedidaktik. Syftet är att undersöka om undervisningsmaterialet till någon förändring i elevernas förståelse för konflikten på ett mer nyanserat sätt. Projektet avslutas nästa höst.

sv
sv