$left
$middle

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin som föddes med en sällsynt genmutation som ledde till omfattande funktionsnedsättningar och vårdbehov. Eleonora blev bara tre och ett halvt år gammal. Priset uppmärksammar personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra Foto: privat

Eleonorapriset 2023 tilldelas Jeanette Fridh

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 november att Eleonorapriset 2023 tilldelas Jeanette Fridh.

Jeanette Fridh tilldelas Eleonorapriset 2023 med följande motivering:

Jeanette Fridh tilldelas Eleonorapriset för sitt uthålliga engagemang för funktionsrättsfrågor och för skapandet av den universella funktionsrättsflaggan Precious som är en symbol för stolthet, mångfald och alla människors lika värde.

Flaggan samlar krafterna i funktionsrättsrörelsen inte bara i Malmö utan också i Sverige och bortom landets gränser. Flaggan vajar stolt på Öresunds Funkis och har under året synts hela vägen till New York. Den är en stark symbol för personer med funktionsnedsättning och en påminnelse om vikten av att visa varandra förståelse, öka kunskapen och bidra till starkare gemenskap mellan människor.

I över tre decennier har Jeanette, som själv är funkismamma, arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska få en bättre tillvaro. Hon söker ständigt nya vägar för att föra funktionsrättsfrågorna högt upp på agendan. Som ordförande i den ideella föreningen FUB Malmö har hon bidragit till att utveckla föreningens breda utbud av sociala och hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Malmö.

Jeanette är en sann eldsjäl som inte ger upp. Med flaggan Precious som ögonöppnare är hon en påverkanskraft för ett mer öppet och tolerant samhälle.

Funktionsstödsnämnden är å Malmö stads vägnar stolt över att tilldela Jeanette Fridh Eleonorapriset 2023.

Följ prisutdelningen

Priset delas ut söndag den 3:e december klockan 13.00 på den Internationella funktionshinderdagen på funktionsstödsförvaltningen Fänriksgatan 1. Allmänhet och press är välkomna.

Livesändning på Facebook

Prisutdelningen kommer att livestreamas på funktionsstödsförvaltningens Facebooksida.

Mer om Eleonorapriset här:

Vi vill även tacka övriga som blev nominerade till Eleonorapriset

Totalt inkom 27 nomineringar, varav 18 var unika, av pristagare till Eleonorapriset 2023. Samtliga nominerade uppfyller förutsättningarna för Eleonorapriset och har alltså på ett eller annat sätt utfört insatser för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar. De har alla bidragit till ett inkluderande och mer tillgängligt samhälle för alla.

Anders Simonsson, stödassistent på Tomtegatans LSS-boende

Ann-Helen Westerdahl och Kim Nilsson, föreläsare på funktionsrättsområdet

Attention Malmö

Beatrice Nilsson, sjuksköterska

Fontänhuset Malmö

Föreningen Funkisfamiljer i Malmö

Gittel Ullebo, föreläsare om suicid och psykisk ohälsa

Grunden Malmö

Hanna Dockson, journalist och poddare

Johanna Hallin, funkismamma

Medarbetare i LSS-verksamheterna

Mikael Winberg, Kulturhuset Teamus

Moomsteatern

Podden Kaos, kärlek och koffein

Sandra Ewaldh, aktivitetsledare Fänriksgruppen daglig verksamhet

Sara Torres och Nils Karlsson, funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare

Sofia Murray, Philip Rydberg och Martina Åkerman, Malmö stadsbibliotek

sv
sv