För dig som jobbar med barn i Malmö

Foto: Tomaz Lundstedt

Att erbjuda barnen en kemikaliesmart vardag är egentligen ganska lätt. Du som arbetar med barn har en viktig roll och kan vara med och påverka så att barnen får en bättre miljö.

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barn äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Små barn tuggar och suger dessutom på föremål i sin omgivning.

Kemiska ämnen binds till dammpartiklar vilket innebär att barn utsätts för en ökad risk att exponeras för kemiska ämnen i farliga nivåer då de ofta vistas närmare golvytan än vuxna. En del saker barnen kommer i kontakt med kan innehålla hormonstörande ämnen. Ett exempel är ftalater, som används som mjukgörare i plaster. Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Kemikaliesmart vardag

Miljöförvaltningen, förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen tillsammans tagit fram utbildningsmaterialet "Kemikaliesmart vardag för barn" för dig som arbetar i förskola eller på en mötesplats för barn inom Malmö stad. Du kan ladda ner materialet här nedan.För dig som arbetar med barn i Malmö stad

Digitalt nyhetsbrev: Kemikalienytt 2019

Digitalt nyhetsbrev: Kemikalienytt höst 2018

Digitalt nyhetsbrev: Kemikalienytt våren 2018

Digitalt nyhetsbrev: Kemikalienytt hösten 2017

Digitalt nyhetsbrev: Kemikalienytt våren 2017 

Film: Att tänka på vid val av återbruksmaterial

Film: Att tänka på vid val av leksaker

Filmad powerpoint från workshop om Kemikaliesmart vardag, våren 2017

Reportage i Vårt Malmö om kemikalierensning på förskolan Svängedammen, oktober 2017 (sid 16-17)

Kontakt:

Miljöförvaltningen
Izabella Arwidson
Projektledare
E-post: izabella.arwidson@malmo.se