Om förskola på olika språk

Här hittar du utskriftsbara informationsblad med grundläggande information om förskola på olika språk.

Till förskolan är barn välkomna från ett år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barns språk, räkneförmåga, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling.

I Malmö finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning, såsom språk, musik och levande verkstad. Det finns uteförskolor, och en allergiförskola. I Malmö finns också ett antal fristående förskolor som bedrivs i privat regi.

Information på flera språk

Här under samlar vi utskriftsbara informationsblad med grundläggande information om förskola. Det översta bladet är på enkel svenska och den är sedan översatt till flera olika språk. 

Affischer

Bedriver ni en verksamhet där ni kan hjälpa andra att ta del av våra foldrar och ni vill skylta med det? Då har vi tagit fram den här affischen.

Att börja förskolan

För information och filmer, textade på engelska, arabiska och somaliska, se länkar nedan.