Elevkoordinator

En elevkoordinator arbetar förbyggande för alla elevers trygghet genom goda relationer och samarbeten med eleverna i olika insatser. Elevkoordinatorn arbetar också med utredning av ärenden eller som mentor.

På Oxievångsskolan arbetar tre elevkoordinatorer.

Josefin och Angelica arbetar främst med förebyggande insatser som exempelvis rastaktiviteter, stöttar elevrådet samt utreder och följer upp olika typer av anmälningar.

Stina arbetar förebyggande på liknande sätt men är också mentor för en grupp elever. I den rollen fungerar Stina som en brygga mellan skolan, hemmen, eleven och där det behövs, myndigheter, så varje barn ska kunna få den hjälp den behöver i skolan.

Kontakta oss

Angelica Ahlin
Elevkoordinator förskoleklass till årskurs 6
angelica.ahlin@malmo.se
Tel: 0766-39 51 41

Josefin Spaniol
Elevkoordinator årskurs 7 till 9
josefin.spaniol@malmo.se
Tel: 0708-92 60 74

Stina Rasmusson
Elevkoordinator och mentor årkurs 7 till 9
stina.rasmusson@malmo.se
Tel: 0708-34 43 80

Senast ändrad: