$left
$middle

Skolkurator

Till kuratorerna kan du komma och prata om det du känner för och funderar på. Det kan till exempel vara dina tankar kring kärlek, vänskap, familjen, om att må dåligt, om du känner dig orolig för något, stressad, kroppen och mycket annat.

Vi heter Maria Fossen och Jannie Petersson och arbetar som skolkuratorer här på Oxievångsskolan. Maria ansvarar för årskurserna 7 till 9 och Jannie har ansvar för förskoleklass upp till årskurs 6.

Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet. Med tystnadsplikt menas att det du och Maria eller Jannie pratar om stannar mellan oss om vi inte har kommit överens om något annat. Anmälningsskyldighet betyder att om Maria eller Jannie bedömer och är orolig för att du far illa och behöver mer stöd så måste vi ta kontakt med socialtjänsten och göra en orosanmälan. På socialtjänsten utreder de din situation så att du och din familj får rätt stöd. Socialtjänstens viktigaste uppgift är att se till att du och din familj skall få det så bra som möjligt.

Du får givetvis även komma och fråga oss!

Som skolkurator är även du som vårdnadshavare, pedagog eller annan vuxen alltid välkommen att höra av dig till någon av oss för vägledning och stöd.

Det finns också många andra bra ställen där du som barn men även vuxen kan vända dig om du har frågor som rör mående, oro, sömn, hälsa med mera. Nedan finner ni länkar till några av dessa:

  • kollpasoc hittar du bland annat information om vad socialtjänsten har för uppgifter, vad de kan hjälpa till med och vad som händer om du är placerad.
  • Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser som sorgarbete, hederförtryck, familjeteam och mycket annat.
  • Youmo riktar sig till ungdomar mellan 13 till 20 år. Här kan du hitta flerspråkig infromation om kroppen, sex, hälsa, rättigheter och hur du kan söka hjälp.
  • Umo.se är ungdomsmottagningens webbplats som riktar sig till dig mellan 13 till 25. Här finner du information om sex, hälsa och relationer.
  • BRIS (Barnens Rätt i Samhället) är en organisation du kan vända dig till om du som barn eller ungdom, behöver prata med någon.
  • Du kan också mejla föräldra- & ungdomsstödet i Malmö Stad för att få hjälp och stöd.

Kontakta oss

Jannie Petersson
Kurator årkurser förskoleklass till 6
Mobil: 0729-64 68 18
jannie.petersson@malmo.se

Maria Fossen
Kurator årskurser 7 till 9
Mobil: 0766-39 49 37
maria.fossen@malmo.se