$left
$middle

Specialpedagog

Specialpedagoger kartlägger elever och stödinsatser samt handleder lärare så varje elev får den hjälp den behöver för att lyckas med sin utbildning. De har nära kontakt med elever, vårdnadshavare och lärare för att se till att varje elev lyckas på Oxievångsskolan.

Kontakta oss

Vakant
Specialpedagog förskoleklass till årskurs 6

Camilla Gustafsson
Specialpedagog förskoleklass till årskurs 6
camilla.gustafsson2@malmo.se

Rebecka Gustafsson
Specialpedagog årskurs 7 till 9
rebecka.gustafsson@malmo.se

Daniel Levén
Specialpedagog årskurs 7 till 9
daniel.leven@malmo.se