$left
$middle

Studie- och yrkesvägledare

Oxievångsskolans studie- och yrkesvägledare heter Elin Bandell.

Studie- & yrkesvägledaren, så kallad SYV, på grundskolan har i första hand ansvaret för information och vägledning av eleverna inför deras val till gymnasieskolan. Detta sker i form av klassinformationer, gruppsamtal och enskilda samtal som startar under vårterminen årskurs 8 och som sedan fortsätter och intensifieras i årskurs 9. Under höstterminen i årskurs 9 erbjuds också gymnasiemässa, föräldrainformation och öppet hus på gymnasieskolorna.

Studie- och yrkesvägledaren är den som samordnar praon i åk 8 och kontakten med externa informatörer och inspiratörer rörande yrken och studier.

Kontakta oss

Elin Bandell
Studie- och yrekesvägledare
Mobil: 0731-51 85 58
elin.bandell@malmo.se