$left
$middle

Arbetslag 4-6

Nina Bergin, lärare
nina.bergin@malmo.se

Trendelina Strofci, lärare
trendelina.strofci@malmo.se
0708-774238

Ibrahim Abou Alpha, lärare
ibrahim.aboualpha@malmo.se
0708-298969

Faduma Haji Hashi, lärare
faduma.haji.hashi@malmo.se

Martin Jönsson, lärare
martin.jonsson2@malmo.se

Oskar Sjövall Lejonklev, lärare
oskar.lejonklev.sjovall@malmo.se

Daniel Rivera Berg, socialpedagog, lärare
danielnoel.riveraberg@malmo.se
0708-260355

Maximiliano Alonso, lärare
maximiliano.alonso@malmo.se
0721-826552

Fadila Saadi Laouar, lärare
fadila.laouar@malmo.se