$left
$middle

Hjälp i studierna

Det är viktigt att dina gymnasiestudier på Borgarskolan får en bra start – och att du fortsatt ska kunna hänga med i studierna.

Utöver skolans tre specialpedagoger, och vår studieverkstad (se nedan), finns 'Helpdesk' som består av schemalagd studiehjälp i en rad olika ämnen.

Dessutom finns det ett antal enskilda punktinsatser som återkommer varje läsår, såsom matterally inför nationella prov och kurser i tävlingsmatematik. I vissa fall är det våra elever, eller före detta elever som håller i stödverksamheten vid sidan om ordinarie lärarpersonal.

Har du läs- och skrivsvårigheter, matematik- eller andra inlärningssvårigheter prata då med en av våra specialpedagog så tidigt som möjligt.

sv