$left
$middle

Nationella och internationella tävlingar

Elever från Borgarskolan deltar och lyckas väl i en rad stora nationella och internationella tävlingar, bland annat i matematik, naturvetenskap och moderna språk.

Tävlingar i matematik

Inom matematik kan du gå på tävlingsmatematik vilket förbereder dig för att delta i bland annat Skolornas Matematiktävling som är en del i uttagningen till Internationella Matematikolympiaden (IMO).

Tävlingsmatematikssatsningen på Borgarskolan drivs av vår lärare Svetlana som är disputerad i matematik. Malmö Borgarskola har vunnit lagtävling i Skolornas Matematiktävling flera gånger och våra elever har kammat hem guld- och bronsmedaljer vid den prestigefyllda IMO.

Satsning på framtida talanger

I samarbete med Sydsvenska Handelskammaren arrangerar Borgarskolan Pythagoras Quest som är Sveriges största lagtävling i matematik för högstadieelever.

Tävlingar i fysik

Malmö Borgarskola har en lång tradition av att delta i internationella fysiktävlingar. Vi deltar varje år i Wallenbergs Fysikpris som är den svenska uttagningen till Fysikolympiaden.

Som elev på skolan kan du även delta i International Young Physicists' Tournament (IYPT). I vårt elevlabb och tillsammans med engagerade handledare får du möjligheten att lösa ett eller flera av 17 öppna problem i fysik och sedan försvara dina resultat mot andra elever i så kallade fysikdueller.

Elever från Malmö Borgarskola har representerat Sverige i mer är tio IYPT finaler, bland annat i Sydkorea, Kina, Singapore - och nu senast i Timişoara, Rumänien 2022.

sv