$left
$middle

Familjecentralernas verksamheter

Alla familjecentraler erbjuder öppen förskola, barnavårdscentral (BVC) och föräldrarådgivning. De flesta har även barnmorskemottagning direkt på familjecentralen, eller så har de nära kontakt med en sådan.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan du som vuxen knyta nya kontakter, diskutera frågor med personalen och också få råd och stöd om du behöver det.

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan kan komma och gå som du vill under öppna förskolans öppettider.

På öppna förskolan finns möjlighet att värma mat till barnet, byta blöja och sitta ner och amma om du behöver det. Du har själv ansvar för barnet när ni är här.

Barnhälsovård (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Du som kommer till oss är välkommen att lista ditt barn här. När du gjort det får du en egen sjuksköterska som du kan vända dig till med dina funderingar. Sjuksköterskan följer ditt barns utveckling, gör hälsokontroller, vaccinerar och svarar på frågor. Vid behov tar vi hjälp av andra specialister på barns hälsa, till exempel psykolog, logoped eller sjukgymnast.

Föräldrarådgivning

Vi ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0-6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag, eller stöd i samspel och anknytning. Vi erbjuder också föräldrastödsprogram, både i grupp och individuellt. Vi kan även ge samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

Du kan ringa direkt till oss:

  • Familjens hus, Norra Parkgatan, telefon 0723-95 12 99
  • Barnens hus, Möllevångsgatan 24, telefon 0723-80 95 36
  • Familjecentralen Solstrålen, von Troilsväg 8B, telefon 040-34 47 88
  • Familjecentralen Sesam, Bennets väg 8, telefon 040-34 50 91
  • Familjehuset Nydala, Nydalatorget 2, telefon 0734 -779 54, 0766-39 49 41
  • Familjecentralen Lindängen, telefon 0768-51 76 52, 0768-51 76 54
  • Familjecentralen Värnhem, telefon 0708-87 53 74

All kontakt med föräldrarådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

Barnmorskemottagning

Som blivande förälder listar du dig hos en barnmorskemottagning. De hjälper dig med frågor och undersökningar kring graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen. Du kan också komma till barnmorskemottagningen för utbildningar och föräldraträffar. En graviditet kan väcka många tankar som du kan diskutera med din barnmorska eller med andra föräldrar. Om du behöver finns det också psykolog.

Till en barnmorskemottagning kan du också komma för att få hjälp med preventivmedel, graviditetstester och råd kring din sexuella hälsa. Du kan även göra ett gynekologiskt cellprov eller testa dig för könssjukdomar.

sv