$left
$middle

Starta livsmedelsverksamhet – myndigheter att kontakta

Om du vill driva en livsmedelsverksamhet behöver verksamheten uppfylla flera krav. Exempelvis behöver du ofta bygglov och du måste anmäla din livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen. Tänk också på att ägaren av lokalen du tänker använda måste kontaktas och ge sitt godkännande att du använder lokalen för din livsmedelsverksamhet.

Nyetablera en livsmedelsverksamhet

Nedan är exempel på de olika steg som du måste gå igenom när du ska etablera en livsmedelsverksamhet, som exempelvis en restaurang.

Ta över en redan etablerad livsmedelsverksamhet

Ska du ta över en livsmedelsverksamhet som redan är etablerad gäller i stort sett samma regler som för nyetablering av verksamheten. Undantaget är att du inte behöver ansöka om bygglov – under förutsättning att du inte tänker ändra någonting i den befintliga lokalen.

Om du planerar att ändra något i lokalen kan du dock behöva ansöka om både bygglov och andra tillstånd.

Ta över en livsmedelsverksamhet som ska förändras

Om du planerar att förändra något i lokalen du tar över kan du behöva lämna in teknisk anmälan eller ansöka om bygglov för projektet. Ansökan ska skickas till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.