$left
$middle

Hjälp i studierna

Det är viktigt att dina gymnasiestudier på Borgarskolan får en bra start – och att du fortsatt ska kunna hänga med i studierna.

Utöver skolans specialpedagog, finns en studieverkstad, stödundervisning i en rad ämnen - samt några punktinsatser som inte sker på regelbunden basis.

Vi har matterallyn inför nationella prov, kurser i tävlingsmatematik och ett välutvecklat stöd om du vid något tillfälle skulle ha behov av det. I vissa fall är det våra elever, eller före detta elever som håller i stödverksamheten vid sidan om ordinarie lärarpersonal.

Har du läs- och skrivsvårigheter, matematik- eller andra inlärningssvårigheter prata då med vår specialpedagog så tidigt som möjligt.

sv