Kompetenscentrum VINR

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Vi erbjuder utbildningar i ämnet till personal i våra avtalskommuner.

T.ex. grundutbildningar, uppdragsutbildningar, metodutbildningar och spetsutbildningar.

sv