$left
$middle

Urvalsregler och prioritering

Alla ansökningar som kommer in till Komvux Malmö prioriteras utifrån ett visst antal kriterier. Sökande som prioriteras är personer med kort utbildning, personer som kan intyga att de är arbetslösa, riskerar att bli arbetslösa eller behöver utbildningen för att få fortsatt eller fast anställning i sitt nuvarande arbete.

Vad betyder ”prio” på min ansökan?

De olika kriterierna sorteras in under olika urvalsgrupper som har olika koder. Det betyder att du som tillhör ”prio 1” antas till en utbildning före en sökande som har exempelvis prio 4. Här kan du läsa mer om vad de olika koderna betyder.

sv