$left
$middle

Erikslustvägen/Linnégatan

Nu rustar vi upp Erikslustvägen för de kommande MalmöExpressen-bussarna. När gatan är klar kommer du kunna ta dig ännu smidigare till och från centrala Malmö, både kollektivt och med cykel. Mer Malmö åt alla!

Arbetena planeras genomföras i etapper fram till hösten 2025

Så påverkas du

Följ de orangea omledningsskyltarna på plats. Tack för att du förstår, din omväg betyder allt.

  • Du som promenerar eller rullar leds runt arbetsområdet.
  • Du som cyklar leds runt arbetsområdet.
  • Du som åker buss passerar inte området under tiden som entreprenaden pågår. Bussarna leds om via angränsande gator. Håll dig uppdaterad på aktuella förändringar i tidtabellen i Skånetrafikens app.
  • Du som kör bil kan inte passera arbetsområdet, utan du får välja andra vägar.
  • Du som ska parkera kan behöva parkera längre bort än du vanligtvis gör.
    På Södra och Norra Klockspelsvägen och delar av Köpenhamnsvägen tas en del platser bort. När sträckan mellan rondellen och Vikingsbergsvägen pågår kommer det inte vara möjligt att parkera på de längsgående parkeringarna på allmän gata, alltså de två slingorna intill Stjärnhusen. Detta för att trafiken kring entreprenaden ska flyta på på ett säkert sätt.

Erikslustvägen-Linnégatan 2025

Tryggare cykelbanor

Cykla på en separerad och enkelriktad cykelbana längs med Slottsparken, förbi Fridhemstorget och hela vägen mot Limhamn. På andra sidan gatan cyklar du i riktning mot centrum.

Smidigare och modernare kollektivtrafik

Åk med MalmöExpressen linje 4! Den drivs på el och kommer ha plats till många resenärer. Den kommer rulla ännu smidigare i stan och därför bli ännu mer punktlig att resa med. 

Grönare gata

Ännu mer doft av rosor. När hela Erikslustvägen och Linnégatan öppnar för trafik igen har vi planterat dubbelt så många rosor som tidigare. Dessutom kommer de ännu närmare dig som cyklar, promenerar eller rullar; de planteras nämligen mellan körbanan och cykelbanan.

Säkrare skolvägar

Utan rosor i mitten av körbanan blir det enklare för bilister och bussförare att se om någon ska korsa gatan.

Erikslustvägen så som den är tänkt att se ut när entreprenaden är klar. Separerad cykelbana som kantas av rosenbuskar, där flera cyklister finns. MalmöExpressen-buss kör i motsatt riktning. Illustration.

Framtidens Erikslustvägen i höjd med Stjärnplan. Visionsbild: Sweco.

Om entreprenaden

Allt vi ska bygga

Stor påverkan på trafiken i västra Malmö

Vi bygger om många gator just nu. Det kan begränsa möjligheten att köra bil i västra Malmö. Undvik rusningstrafik, planera din körning eller välj cykeln eller bussen om det är möjligt.

sv