$left
$middle

Hyllie boulevard

Hyllie boulevard byggs om! Din resa till och från centrum kommer bli ännu enklare. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras 2025 till 2027.

Välkommen till Hyllie boulevard 2027

Enkelriktade cykelbanor

Smidigare cykling med enkelriktade cykelbanor på båda sidor, inklusive över inre Ringvägen där ett av brons bilkörfält görs om till cykelbana.

Grönare och trevligare

En ny grön och trivsam gata med fler träd och grönska.

Bättre hållplatser och trafiksignaler

Med de nya trafiksignalerna tar du dig lätt fram till fots, i bil eller med buss. Hållplatserna är lätta att hitta när stadsbussarna samlas på Hyllie boulevard och regionbussar på Arenagatan.

Visionsbilder: Ramboll

sv