$left
$middle

Lilla Nygatan

Snart bygger vi om Lilla Nygatan för kommande MalmöExpressen-bussar. Dessutom gör vi Raoul Wallenbergs park ännu större och grönare. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper hösten 2024 till årsskiftet 2025/2026

Lilla Nygatan 2026

Större och grönare park

Raoul Wallenbergs park har blivit större, grönare och tryggare. Den har också skyfallsanpassats, vilket innebär att den har möjlighet att samla vatten om det kommer väldigt mycket regn - istället för att det rinner ut på gatorna runtomkring.

Smidigare och modernare kollektivtrafik

De flesta av Malmös stadsbussar går här på Lilla Nygatan, istället för på Stora Nygatan, som förr. Detta betyder att det byggts flera nya hållplatslägen vid södra sidan av Gustav Adolfs torg.

Säkrare för cyklister

I korsningen vid Lilla Nygatan/Malmborgsgatan ska cyklister numera lämna företräde för trafiken. Denna förändrade reglering gör det säkrare att korsa gatan.

Allt vi ska bygga

Om entreprenaden

sv