$left
$middle

Regementsgatan

Vi bygger om Regementsgatan del för del. Och gör det grönare och närmare till resten av Malmö — både med cykel och buss. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper vintern 2024 - våren 2025

Arbetet på den 2,6 kilometer långa Regementsgatan görs i tre delar uppdelat på tre delsträckor (västra, mittersta, östra). Arbetet görs delvis tillsammans med VA Syd och beräknas pågå från 2024 till och med 2026. Delsträckorna planeras bli klara efterhand.

 • Preliminär byggtid januari - juni 2024.
 • Vi bygger ny cykelbana på norra sidan (där det idag inte finns någon cykelbana). Alla träd står kvar. Två träd får rotvitalisering så att de kan leva många år till.
 • På södra sidan gör vi ett mindre arbete med att justera befintlig cykelbana.
 • Delar av gatan är faktiskt redan färdigbyggda. Nya busshållplatser byggdes hösten 2022 och VA Syd genomförde relining av VA-systemet under hösten 2023.

 • Just nu gör vi en detaljerad planering av delsträckan. Preliminär byggtid 2024 - 2025.
 • Vi bygger ny cykelbana på norra sidan, anlägger nya hållplatser, nytt övergångställe och planterar fler träd - och låter de äldre stå kvar.
 • Malmö stad planerar att samarbeta med VA Syd och med upphandlad entreprenör för denna delsträcka.

 • Malmö stads del av arbetet är under planering. Planerad byggtid är just nu 2025 - 2026.

Har du frågor?

Vi bygger mycket i Malmö just nu - och vi är inte klara än. Vi förstår att stöket kan väcka frågor och svaren på de vanligaste funderingarna finns samlade på en sida.

Så påverkas du av arbetet

Den första delen av arbetet på Regementsgatan genomförs preliminärt januari 2024 - juni 2024 på den norra sidan, på sträckan mellan Mariedalsvägen och Major Nilssonsgatan. Följ de orangea omledningsskyltarna på plats. Tack för ditt tålamod.

 • Du som promenerar eller rullar kommer kunna ta dig fram på båda sidor gatan.
 • Du som cyklar kommer kunna göra det på södra sidan som vanligt.
 • Du som åker buss kommer inte kunna resa från hållplats Skvadronsgatan eller Kronprinsen (i västlig riktning). Se tillfälliga hållplatser och håll dig uppdaterad i Skånetrafikens app.
 • Du som kör bil kommer ha begränsad framkomlighet. Du kommer inte kunna parkera på norra sidan av gatan på denna sträcka under entreprenaden.

Så blir Regementsgatan 2025

Tryggare cykel- och gångvägar

När gatan är klar kommer du kunna cykla tryggt och enkelriktat på cykelbana även på norra sidan. Den löper längs med Slottsparken, över Mariedalsvägen, förbi Fridhemstorget och hela vägen mot Limhamn. På andra sidan gatan cyklar du enkelriktat mot centrum.

Grönare och trivsammare stråk

Vi planterar många nya träd och buskar, och låter de äldre träden står kvar. Promenera, rulla eller cykla längs en ännu grönare gata, bland ännu fler träd och grönytor.

Smidigare och modernare kollektivtrafik

Nya, längre och mer tillgängliga hållplatser kommer anläggas för MalmöExpressen linje 4. Snart kan du säga adjö till trängseln på linje 4. Den nya bussen kan ta upp emot 130 resenärer per resa och drivs dessutom på el.

Skissad idé på hur cykelbana på norra sidan kan se ut på den västliga sträckan, mellan Fridhemstorget och Mariedalsvägen. Cykelbanan är knappt en meter bred och det cyklar en person här. Det promenerar människor på gångbanan intill. Längs med cykelbanan finns det massvis med träd.

Visionsbild Regementsgatan Västra (Mariedalsvägen - Major Nilssonsgatan)

Skissad idé på hur cykelbana på norra sidan kan se ut på den mittersta sträckan, mellan Mariedalsvägen och Fersens väg. Cykelbanan är några meter bred och ligger intill den befintliga körbanan. I körbanan syns några privatbilar och en grön stadsbuss. Längs med cykelbanan finns det massvis med träd.

Visionsbild Regementsgatan Mittersta (Fersens väg – Mariedalsvägen)

En betydande del av arbetet på Regementsgatan är fortfarande under planering. Här är allt vi vet just nu.
 • Nya cykelbanor. En ny cykelbana anläggs på norra sidan, från korsningen vid Davishallsgatan längs Slottsparken, vidare längs boulevarden ner till Fridhemstorget och vidare västerut på Erikslustvägen mot Limhamn. Befintlig cykelbana på södra sidan blir också enkelriktad, men då i östlig riktning.
 • Mer grönska. Fler träd och grönytor planteras längs bland annat den nya cykelbanan i höjd med Slottsparken. En del parkeringsplatser på sträckan mellan Mariedalsvägen och Fersens väg tas bort till förmån för mer grönska.
 • Nya hållplatslägen. Busshållplatserna förnyas och förlängs för att kunna rymma den kommande MalmöExpressen linje 4. 
  • Befintlig busshållplats "Kronprinsen" på Regementsgatan flyttas till öster om korsningen vid Mariedalsvägen. Ny placering i höjd med Mariedals idrottsplats.
  • Befintliga busshållplatser "Stadsbiblioteket" och "Simhallsbadet" förnyas och flyttas något västerut för att kunna rymma de nya MalmöExpressen-bussarna.
  • Förnyade hållplatser Skvadronsgatan. Färdigställdes hösten 2022.
 • Fler och förbättrade övergångställen. Ett nytt övergångställe anläggs i höjd med Simhallsbadet. Befintliga övergångställen på norra sidan, vid korsningen Mariedalsvägen, får cykelanpassning så att det blir enklare att korsa vägen.
 • Förbättrande arbete i korsningar
  • I korsningen Mariedalsvägen förnyas busshållplatserna för linje 10, men står kvar i befintligt läge. Cykelbanan mellan Nils Perssons plan och Regementsgatan ersätts med gångbana för att undvika konflikter med den nya enkelriktade cykelbanan på södra sidan Regementsgatan.
  • På Fersens väg görs anpassningar mot befintlig gång och cykelbana i korsningen.

Stor påverkan på trafiken i västra Malmö

Vi bygger om många gator just nu och det kommer påverka framkomligheten för dig som kör bil under en längre tid. Undvik rusningstrafik, planera din körning eller välj cykeln eller bussen om det är möjligt.

sv