Case Sofielund 2030 - Hållbar stadsutveckling

Genom testbäddar ska projektet Case Sofielund 2030 exemplifiera hur de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, kan tillämpas lokalt med hjälp av innovativt tänkande.

Tillsammans med de boende, verksamhetsutövare och Malmö stad har Case Sofielund 2030 ambitionen att utveckla det fysiska rummet i området för att skapa en attraktiv plats att besöka, verka i och bo.

Projektets övergripande mål är att utveckla nya, innovativa samarbetsstrukturer och processer i Sofielund för att skapa en hållbar tillväxt och stadsutveckling. Detta görs genom att kanalisera de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) till lokal nivå.

Efter avslutat projekt ska Sofielund vara området man ser till, lokalt och regionalt (kanske även globalt), för hur medborgare och verksamhetsutövare inkluderas i formandet av staden. Sofielund ska bli en testbädd, en pilot där det går att genomföra och testa nya idéer samt ibland utmana de strukturer som kan verka hämmande i en utvecklingsprocess.

Case Sofielund 2030 är ett projekt som pågår mellan år 2019-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Logotyp ERUF
sv